varianta A
CELODENNÍ

Základní měsíční poplatek
1500 CZK
+

Denní poplatek
100 CZK

 
 

  
  
 
 
 

varianta B
DOPOLEDNÍ

Základní měsíční poplatek
1500 CZK
+
Denní poplatek
70 CZK

 
 

  
 
 
 
 

varianta C
HODINOVÁ

Základní měsíční poplatek
0 CZK
+
Hodinová sazba
200 CZK
Stravné

Polední oběd: 45 CZK
Odpolední svačinka: 15 CZK

  • Náklady na nápoje na celý den jsou zahrnuty v základním měsíčním poplatku.
  • Ranní svačinku si nosí děti vlastní.
  • Obědy jsou zajištěny dietní stravou pro předškolní děti do 4 let z Nemocnice Šumperk.

Způsob platby

Základní měsíční poplatek se hradí bezhotovostně do 25. dne v daném měsíci.

Název banky: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2200630081
Kód banky: 2010
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Zpráva pro příjemce: příjmení dítěte

Denní poplatek a strava se hradí podle docházky dítěte, v hotovosti přímo v jeslích, do 15. dne v následujícím měsíci (není-li dohodnuto jinak).