A
CELODENNÍ

Základní měsíční poplatek
1500 CZK
+
Denní poplatek
90 CZK

B
DOPOLEDNÍ

Základní měsíční poplatek
1500 CZK
+
Denní poplatek
60 CZK

C
PĚTIDENNÍ

Základní měsíční poplatek
1500 CZK
+
Denní poplatek
90 CZK

B - C
DOPOL., 5DENNÍ

Základní měsíční poplatek
1500 CZK
+
Denní poplatek
60 CZK

D
HODINOVÁ

Základní měsíční poplatek
0 CZK
+
Hodinová sazba
120 CZK
Stravné

Polední oběd: 45 CZK
Odpolední svačinka: 15 CZK

  • Náklady na nápoje na celý den jsou zahrnuty v základním měsíčním poplatku.
  • Ranní svačinku si nosí děti vlastní.
  • Obědy jsou zajištěny dietní stravou pro předškolní děti do 4 let z Nemocnice Šumperk.

Způsob platby

Základní měsíční poplatek se hradí bezhotovostně do 25. dne v daném měsíci.

Název banky: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2200630081
Kód banky: 2010
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Zpráva pro příjemce: příjmení dítěte

Denní poplatek a strava se hradí podle docházky dítěte, v hotovosti přímo v jeslích, do 15. dne v následujícím měsíci (není-li dohodnuto jinak).