Obecně prospěšná společnost byla založena 29. 6. 2004 pod názvem Ječmínek o.p.s..
Jedinou náplní společnosti bylo od počátku provozování jeslí. Máme tak za sebou více jak dvacetiletou praxi v oboru. Od 1.1.2022 převedla svou dosavadní činnost na péči o dítě v dětské skupině a je zapsána v seznamu pokytovatelů péče o dítě v dětské skupině, vedeném MPSV, pod názvem JESLE - dětská skupina. Nadále tak zajišťujeme péči o nejmenší děti, které svým věkem nesplňují podmínku přijetí do mateřské školy.

+420 583 217 394

Evaldova 1907/25, 787 01 Šumperk