•   06.30 – 08.30: Příchod dětí, hry, tvůrčí činnost dle přání dětí
  •   08.30 – 09.00: Společná svačinka
  •   09.00 – 11.00: Tvoření pro radost, cvičení, zpívání, pohádka, pobyt na terase, zahradě
  •   11.00 – 11.30: Oběd
  •   11.30 – 12.00: Příprava na odpolední klid, hygiena
  •   12.00 – 14.00: Odpolední klid
  •   14.00 – 14.30: Vstávání, hygiena, odpolední svačina
  •   14.30 – 16.00: Program her a činností, odchod domů


Upozorňujeme, že absenci dětí v jesličkách, je nutné omluvit na tel.  583 217 394 nebo prostřednictvím SMS na tel. 734 682 643.

V každodenních činnostech podporujeme pohyb, tvořivost, rozvíjíme jemnou motoriku a smyslové vnímání dětí. Vedeme děti k osvojení praktických dovedností a hygienických návyků.

Hravou formou s pomocí říkadel, obrázků, knížek a kolektivních her rozvíjíme komunikační dovednosti dětí.

Našim poděkováním jsou spokojené děti s úsměvem na tváři a tím i spokojení rodiče.